T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ALTINDAĞ - Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

Okulumuzun Tarihçesi

İlk kez 1945 tarihinde açılan ve halen 14 ilde 15 Enstitü´de faaliyet gösteren Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri, 2 yıl süreli döner sermaye ile işletilen kurumlardır.

En az ilköğretim okulunu bitiren öğrencilerin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmalarına imkan sağlayan, Enstitülerin amacı;
geleneksel Türk giyim ve elsanatları alanlarında; araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yapan elsanatlarının yaşatılmasını sağlamaktır.

Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri; eğitim öğretimin yanı sıra; kültürel değerlerimizden, kaybolmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını koruyan ve aslına sadık kalınarak gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eden, seçkin örneklerini yurt içi ve yurt dışında tanıtan, bu alanda sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren tek eğitim kurumudur.

Ülkelerin kültür zenginliklerine sahip olarak yenilenmeleri ve güncel kalmaları; geçmiş değerlerini korumak ve bu değerleri bugünde yaşatarak geleceğe taşımakla gerçekleşebilir. Olgunlaşma Enstitülerimiz, geçmişle gelecek arasındaki köprüleri kuran, sanatsal alanda vizyonunu kanıtlamış kurumlardır.

Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinin Bakanlıkça belirlenen bazı bölümlerine enaz lise ve meslek lisesi mezunları alınmaktadır.

1997-1998 Öğretim yılından itibaren Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde, sektörel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilenen programlar uygulamaya konulmuş, aynı öğretim yılında bünyelerinde kız meslek liseleri de açılmıştır. Bu yeni yönetmelikle Araştırma ve Tanıtım Pazarlama bölümleri de faaliyete geçirilmiştir.

 

1958 yılında eğitim öğretime başlayan Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel Türk Giyim ve el sanatlarını araştıran, geliştiren, tanıtan ve çağdaş tasarımlarla asılları bozulmadan gelecek kuşaklara emanet etmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur.

Enstitümüzde eğitim ve üretim sınıflarından oluşan iki yıl süreli sertifika eğitimi ile sektörlerin gereksinim duyduğu alanlarda ara eleman yetiştirilmektedir.

Bu alanlardan geleneksel olanlar Giyim, El Sanatları, Seramik, Resim, Nakıs Ve Ev Yönetimi-Beslenme bölümleridir.

İki yıllık eğitimin ardından öğrenciler kurum ve kuruluşlarda usta, usta öğretici ve tasarımcı olarak istihdam edilirler.

Okulumuz mezun öğrencilerinin sektörde aranan eleman olmalarından gurur duymaktadır.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsünün ana hedefleri

• Kadınlarımıza meslek kazandırmak

• “Nitelikli Kadın İşgücü” yaratmak

• Kadının toplumdaki sosyal statüsünü yükseltmek,

• Kadının ulusal ekonomiye katkısını arttırmak,

olarak belirlenmiştir.

Son yıllarda AR-GE çalışmaları ile yok olmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı yeniden kazanma, Anadolu kültüründe önemli yer tutan törensel olgular, yöresel giyim – kuşam – takı – dokuma – süsleme gibi bu toprağın duygusunu, dokusunu ve kokusunu yansıtan ürünlerin çağdaş tasarımlarla günlük kullanıma sunulması çalışmalarında küçümsenemeyecek başarılara imza atılmıştır.

Bu çalışmalarda elde edilen bilgi, desen, motif, model, kalıp gibi veriler okulumuz arşivlerine katılarak zengin bir birikimin oluşmasına neden olmuştur.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü binasında 1981 yılında açılan ve geç Osmanlı Dönemi eserlerinin sergilendiği; denetimi Etnografya Müzesine bağlı bir müze bulunmaktadır. Ziyaretçilere randevu ile açılan okul müzemiz desen ve motif araştırmalarımız için çok önemli bir kaynak durumundadır.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonunda oluşturulmuş çeşitli koleksiyonları ile sadece yurt içinde değil yurt dışında da hakli üne sahiptir.

Okulumuz koleksiyonları ile bir çok ülkede Türk Kültürünü, Türk Kadınının beceri ve zarafetini tanıtma misyonunu üstlenerek, uzun zamandır adeta ülkemizin Kültür Elçiliği görevini de çeşitli platformlarda yürütmektedir.

Eğitim öğretim bölümlerinin dışında Araştırma ve Tanıtım Pazarlama Bölümlerimiz okulumuzun son yıllarda başlattığı, Anadolu değerlerini konu olarak isleyen temalı çalışmaları başlangıcından, üretimine ve sunumuna dek rehberlik ve yönlendirme hizmeti vermektedir.

Bu koordineli çalışma ile oluşan okulumuz koleksiyonları:

• Otantik Giysi Koleksiyonu

• Sanatsal Giysi Koleksiyonu

• Osmanlı Dönemi Saray Giysileri Koleksiyonu

• Folklorik Bebek Koleksiyonu

• Osmanlıdan Uyarlamalar Takı Koleksiyonu

• Atatürk Giysileri Koleksiyonu

• Mevlana Koleksiyonu

• Kutnu Koleksiyonu

• Selçuklu Koleksiyonu

• Anadolunun yıldızları Koleksiyonudur.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Anadolu kültürünün essiz bir kaynak, Anadolu değerleri hakkındaki bilinenlerin henüz deryada bir damla olduğu inancı ile araştırma, üretme ve tanıtma görevinin yani sıra; hiç yazılmamış ve sandıklarda saklı renklerde, motiflerde, desenlerde ifadesini bulan duygusal tarihimizi gün ışığına çıkararak gelecek nesillere iletme çalışmalarına devam edecektir.

DÜNDEN BU GÜNE MÜDÜRLERİMİZ

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 25.12.2012 - Güncelleme: 27.11.2018 11:08 - Görüntülenme: 3866
  Beğen | 1  kişi beğendi