T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ALTINDAĞ - Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

HAKKIMIZDA

 

Kısa süre öncesine kadar Resim Bölümü olarak nitelenen bölümümüz, geleneksel sanatlarımızı araştırmak, yaşatmak ve yeni yorumlarla gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan okulumuzun temel atölyelerindendir. Resim Atölyesi, okulun kuruluş tarihi olan 1958 yılından itibaren, okuldaki bütün atölyelerin model desen tasarım çalışmalarının tasarlanıp oluşturulduğu ya da geliştirilip yenilenerek modernize edildiği ve arşivlendiği bir atölye olmuştur. Günümüze kadar resim atölyesi bünyesinde korunan bu geniş “model desen” arşivi, atölye öğretmenleri tarafından daha da zenginleştirilerek geleceğe taşınmaktadır.
Modern dünyada sanatsal olanla fonksiyonel olanı, tarihsel olanla teknolojik olanı tek bir tasarımda fakat bir o kadarda özgün bir şekilde kaynaştırmanın önemi uzun zaman önce anlaşılıp benimsenmiş ve ülkemizde de kabul görmüştür. Aynı fikirden yola çıkarak, sanatsal faaliyetler yürüten pek çok kuruluş gibi olgunlaşma enstitüleri de, uluslararası standartları yakalayacak nitelikteki bu yeniden yapılanma hareketine kapılarını açmışlardır. Bu hareketin bir sonucu olarak bölümümüz, 2007 Yılı itibariyle Sanat ve Tasarım Alanı adı altında modernize edilmiştir.

 

VİZYONUMUZ

Geleneksel Türk süsleme sanatlarını araştırmak, geliştirmek ve yeni yorumlarla gelecek kuşaklara aktarmaktır.

MİSYONUMUZ

Sanat ve tasarım faaliyetlerini gerektiren tüm mesleklerde, geleneksel Türk süsleme sanatlarını bilen ve çağdaş yorumlarla sektörün ihtiyaç ve taleplerini karşılayan, alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere hâkim, mesleki yeterlik kazanmış nitelikli ve yaratıcı meslek elemanları yetiştirmektir

Alanın Amacı: Genel olarak bölümümüzün amacı; sanat ve tasarım faaliyetlerini gerektiren tüm mesleklerde, sektörün ihtiyaç ve taleplerinin yanı sıra alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere hâkim düzeyde mesleki yeterlik kazanmış, nitelikli ve yaratıcı meslek elemanları yetiştirmektir.
Amacımızı daha da açacak olursak; kendi sektöründeki ihtiyaçları yakalayıp, özgün ve özgür yaratıcılığıyla fonksiyonel ve estetik tasarımlar ortaya çıkarabilen, bilim ve teknolojiyi takip edip kullanan, yenilikçi, ama aynı ölçüde tarihsel ve kültürel değerleri tasarımlarına yansıtan, kendine güvenli, sorumluluk sahibi ve ahlaki çalışma disiplinine sahip, geniş öngörülü tasarımcılar yetiştirmektir.

Alanın Dalları: Sanat ve Tasarım Alanı, İç Mekân Dekorasyon, Dekoratif Sanatlar ve Plastik Sanatlar olmak üzere üç alt daldan oluşmakta olup, bölümümüzde her üç dala yönelik faaliyet ve eğitimler yürütülmektedir.

İç Mekân Dekorasyon Dalı ve Eğitiminin İçeriği: Sanat ve Tasarım Alanının üç dalından biri olan İç Mekân Dekorasyon Dalı, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde 2010/2011 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
İki yıllık mesleki eğitim niteliği taşıyan İç Mekân Dekorasyon Dalı, mezun olacak öğrencilere pek çok alanda çalışabilme yeterliliği kazandırmak üzere planlanmıştır ve dersler bu doğrultuda seçilip uygulanmaktadır. Mevcut ders programında sanatsal tasarım algısını geliştirici derslerin yanı sıra, Autocad ve 3 Ds Max programlarına dayalı teknolojik ve mimari dersler ile birlikte öğrenmeyi pekiştirici proje ve staj uygulamaları yer alır. Öğrenciler, ilk yıl hafta içi beş gün teorik ve uygulamalı derslerden, ikinci yıl ise haftada üç gün sektör bazında staj, iki gün okul içi proje uygulaması ve yılsonunda proje sunumundan sorumludurlar.

SANAT TASARIM

Bölüme Kabul Şartları: Öğrencilerin lise veya meslek lisesi mezunu olmaları tercih edilmektedir. Ancak ortaokul mezunu olan, okula gitme fırsatı bulamayan kişilerinde katılabilecekleri denklik programları uygulanmaktadır. Kayıt yaptıracak kişilerin sağlık durumları mesleğin gerekliliklerine uygun olmalıdır ve okulun hafta içi her gün devam- devamsızlık sınırlamaları olan ciddi bir eğitim süreci olduğunu dikkate almaları gerekir. Bölüme girebilmek için cinsiyet ya da yaş sınırlaması yoktur ve girişte sınav uygulanmaz. Ancak ön kayıtta başvuru sayısı, bölüm kapasitesini aşacak olursa, görsel sanatlara dayalı yetenek, üç boyutlu kavrama gücü ve ilgili bilgisayar programlarını anlama becerisine dayalı sınavlı eleme sistemi söz konusu olabilir.

Bölümden Mezun Olanların Çalışabilecekleri İş Alanları: İç Mekân Dekorasyon Dalında verilen eğitim, öğrencilere pek çok alanda çalışabilme yeterliliği kazandırmak üzere planlanmıştır. Alacakları eğitimin sonunda çalışabilecekleri iş sahalarından bazıları aşağıda sıralanmış olup, adı geçen sektörlerde alt eleman ya da teknik eleman olarak çalışabilecekleri gibi, koşullar sınırlamadığı takdirde esas eleman olarak da yer alabilirler. İlgili sektörler;

 1. İnşaat sektöründe mimari aşamada iç mekân tasarımı,
 2. Ev-villa-otel-restoran-kafe iç mekân tasarım ve dekorasyonu,
 3. Ofis-fabrika iç mekân tasarım ve dekorasyonu,
 4. Müze-galeri vb. iç mekân tasarım ve dekorasyonu,
 5. Mağaza-vitrin-stant-fuar alanı tasarım ve dekorasyonu
 6. Tören-kutlama-balo vb. salonların tasarım ve dekorasyonu,
 7. Opera-bale-tiyatro-sinema vb.nde iç mekân tasarım ve dekorasyon,
 8. Otomobilden karavana tüm otomotivlerde iç mekân tasarımı,
 9. Mobilya tasarımı,
 10. Mobilyada rekreatif ve restorasyona dayalı tasarım ve dekorasyon,
 11. Rölöve çalışma alanları,
 12. Restorasyon ve konservasyonda iç mekân planlama ve düzenlemeleri,
 13. Duvar-tavan-zemin kaplama ürünleri tasarımı,
 14. Vitrifiye ve tesisat unsurları tasarımı,
 15. Seramik-vitray-mozaik-cam vb. tasarım ve uygulamaları,
 16. Seramik-heykel-rölyef atölyeleri,
 17. Dekoratif obje ve aksesuarların tasarım, seçim ve uygulamaları,
 18. Tekstil ürünleri tasarımı,
 19. TV programları ve reklamcılıkta iç mekân tasarım ve dekorasyon,
 20. Bilgisayar oyunları-animasyon yapımları vb.nde dijital ortamda mekânsal tasarım,
 21. Mimari model ve maket üretim sektörü vs.

Kayıt Tarihleri: Okulların açılmasından bir ay kadar önce başlayıp, genellikle ağustos sonu, eylül başı şeklinde yapılmaktadır.

Dekoratif Sanatlar Ve Plastik Sanatlar Dalları: Sanat ve Tasarım Alanı, okulumuzun kuruluş amacı ve tarihsel sorumluluğu doğrultusunda geleneksel Türk el sanatlarını, modern sanatlarla harmanlayarak yaşatıp yeni bir yorumla gelecek kuşaklara aktarmayı ve bu önemli misyona Türk kadınını dâhil etmeyi kendine bir görev addetmiştir. Alanın diğer dalları olan Dekoratif Sanatlar ve Plastik Sanatlar Dalları bu önemli görevi esas alarak faaliyet gösterirler. Her iki dalın kapsamında bizzat bölümümüz öğretmenleri tarafından, kutsal görev sorumluluğu bilinciyle okulun diğer atölyelerinde kullanılmak ya da okula büyük katkı sağlayan döner sermayeli satış birimimizde değerlendirilmek üzere çeşitli tasarımlar ve sanatsal ürünler yapılır, ürünlerin yapımının öğretildiği eğitim ve hobi kursları düzenlenir.

SANAT TASARIM

 
 
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 30.05.2013 - Güncelleme: 02.11.2017 21:51 - Görüntülenme: 1673
  Beğen | 0  kişi beğendi