T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / ALTINDAĞ - Ankara Olgunlaşma Enstitüsü

ARAŞTIRMA-AB Projeler

AB PROJESİ NEDİR?

AB Projeleri; Türkiye´de Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının bünyesinde  kurulmuş Ulusal Ajans tarafından  kabul görüp  yürütülmesi için onay verilen çalışmalardır. Hibesi, Avrupa Birliğine aday ya da üye ülkelerin, bütçeye katkı payı ödemeleri ile ortak bir havuz oluşturularak karşılanır. Her ülke daha sonra kendisine verilen hibe miktarını  bu proje çalışmalarında kullanır. Ülkemizde bulunan tüzel kişilik  sahibi tüm resmi , özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları,KOBİ,STK ve yerel idareler aşağıdaki alanlarda kendilerini  ilgilendiren pozisyonlara yönelik   projeler hazırlayabilir ve sunabilirler. Projeler, Ulusal Ajansa(Hareketlilik) sunulabildiği gibi Merkezi Finans ve İhale Biriminin(MFİB-CFCU) açmış olduğu hibeli durumlara yönelik de  hazırlanıp bu birime de sunulabilir.

ab projeleri1 ab projeleri1

ab projeleri1

Kültürler arası entegrasyonu hızlandırmak, halkları birbirine yakınlaştırmak işbirliğini geliştirmek, çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemlerini arttırmak amacıyla, üyeler arası, Avrupa Birliği Programları ve Projeleri oluşturulmuştur.

 

AB PROJELERİ NASIL ÇALIŞIR?


Proje hazırlama yetkisine sahip her türlü tüzel kişilik, kendi bünyesindeki proje fikrini ön görülmüş proje programlarına uyarlamak zorundadır. Bu bağlamda okulumuzda Araştırma Bölümü bünyesinde oluşturulmuş proje ekibi, okulumuzun bölümlerinde  oluşan proje fikirlerinin, Ulusal Ajans ve MFİB’nin istediği şartlara uygunluğunda rehberlik ve  yürütme görevlerini üstlenmiştir. Bu ekip aynı zamanda MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün okulumuza uygun gördüğü projeleri de yürütmektedir.

ANKARA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ AB PROJE EKİBİ : Serpil  SARAÇ, Fatma Zehra DOST

 

SON BEŞ YIL  ULUSAL AJANS PROJELERİ

 

 

 

PROJE : ENTREVET (Mesleki Eğitimde Girişimcilik İklimi Geliştirme)

 

REFERANS NO :DE/08/LLP-LDV/TOI/147130    

 

SÜRE :  2008-2010

 

PROJE TİPİ :LDV-YENİLİK TRANSFERİ

 

PROJE SAHİBİ  :KIZ.TEKNİK ÖĞRETİM KOORDİNATÖR-ANK.OLG.ORTAK KURULUŞ

 

PROJE KONUSU : MESLEK DERSLERİN DE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİĞİN ÖĞRETİLMESİ

 

 

KATILIMCI ÖĞRETMENLER : Asuman İŞİNER, Servet ARI, Serpil SARAÇ, Fatma Zehra DOST

 

GİDİLEN ÜLKE :Almanya,Letonya, Slovenya, Türkiye

ENTREVET RESİMLER
ENTREVET RESİMLER
ENTREVET RESİMLER

 

 

PROJE : FİRST STEP On The Entrepreneurship (Girişimcilikte İlk Adımlar)

 

REFERANS NO :  

 

SÜRE :  2008-2011

 

PROJE TİPİ :LDV-WETPRO

 

PROJE SAHİBİ :KIZ.TEKNİK ÖĞRETİM KOORDİNATÖR-ANK.OLG.ORTAK KURULUŞ

 

PROJE KONUSU : AVRUPADA MESLEK DERSLERİNDE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİĞİN İZLENMESİ

 

 

KATILIMCI ÖĞRETMENLER : Asuman İŞİNER, Servet ARI, Serpil SARAÇ, Fatma Zehra DOST

 

GİDİLEN ÜLKE :Almanya,İtalya, İspanya, Bulgaristan

 
FİRST STEP
FİRST STEP
FİRST STEP
FİRST STEP

 

PROJE : PEOPLE DOLLS  (Taş Bebek)

 

REFERANS NO :   2011-1-TR1-GRU13-27504

 

SÜRE :  2011

 

PROJE TİPİ :GRUNDVIG WORKSHOP

 

PROJE SAHİBİ :Ank.Olgunlaşma Enstitüsü , KOORDİNATÖR Kuruluş

 

 

PROJE KONUSU : AVRUPALI ÖĞRENCİLERİN TAŞ BEBEK YAPIMINI ÇALIŞMA GRUBU İLE ÖĞRENMESİ

 

 

KATILIMCI ÖĞRETMENLER : Serpil SARAÇ, Fatma Zehra DOST

 

GİDİLEN ÜLKE :Türkiye

TAŞ BEBEK
TAŞ BEBEK
TAŞ BEBEK
TAŞ BEBEK
TAŞ BEBEK

 

 

MERKEZİ FİNANS PROJELERİ

 

PROJE : EĞİTİM KURUMU VE İŞLETME İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİMDEN İSTİHDAMA ETKİN GEÇİŞ

 

REFERANS NO :CFCU/TR0602.03-02/984      

 

SÜRE :  2009

 

PROJE TİPİ :MFİB-KADIN İSTİHDAMI

 

PROJE SAHİBİ :Ank.Olgunlaşma Enstitüsü , KOORDİNATÖR Kuruluş

 

 

PROJE KONUSU : STİLİSTLİK,MODELİSTLİK,MODEL MAKİNACILIK VE MAKİNACILIKTA EĞİTİM

 

KATILIMCI ÖĞRETMENLER : Proje Koordinatörü Serap DİKER

 

 

GİDİLEN ÜLKE :Türkiye

 EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GEÇİŞTE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ
 EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GEÇİŞTE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ
 EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GEÇİŞTE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ
 EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GEÇİŞTE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ
 EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GEÇİŞTE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ
 EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GEÇİŞTE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ
 EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GEÇİŞTE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ
 EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GEÇİŞTE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ

 

PROJE :  EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GEÇİŞTE GENÇLERİN DESTEKLENMESİ

 

REFERANS NO :    CFCU/TR08H1.01-01/788

 

SÜRE :  2011

 

PROJE TİPİ :MFİB-GENÇ İSTİHDAMI

 

PROJE SAHİBİ :Ank.Olgunlaşma Enstitüsü , KOORDİNATÖR Kuruluş

 

 

PROJE KONUSU : STİLİSTLİK,MODELİSTLİK VE MAKİNACILIKTA EĞİTİM

 

KATILIMCI ÖĞRETMENLER : Proje Koordinatörü Fatma Zehra DOST

 

 

GİDİLEN ÜLKE :Türkiye

EĞİTİM KURUMU VE İŞLETME İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİMDEN İSTİHDAMA ETKİN GEÇİŞ
EĞİTİM KURUMU VE İŞLETME İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİMDEN İSTİHDAMA ETKİN GEÇİŞ
EĞİTİM KURUMU VE İŞLETME İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİMDEN İSTİHDAMA ETKİN GEÇİŞ
EĞİTİM KURUMU VE İŞLETME İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİMDEN İSTİHDAMA ETKİN GEÇİŞ

 

 

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 27.05.2013 - Güncelleme: 02.11.2017 21:32 - Görüntülenme: 1078
  Beğen | 0  kişi beğendi